آدرس دفتر

باشگاه فرهنگي ورزشي پاس گناوه در سال 1344 توسط مرحوم حسنعلي هنر كار تاسيس شد.

آدرس دفتر باشگاه:

شهرستان گناوه – چهار راه توپ – روبروي اداره تربيت بدني

تلفن  باشگاه :

07723224880

 همراه مدیر باشگاه :

09173729441

آرشیو یاران سبز